DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Fotogalerie

Fotografie z pohlednic

                  
                 1912                                    1912                                    1912                                   1912
 
          
                                 1914                                                                        1914
 
          
                                                    1914                                                              1914
 
              
                 1938                                    1938                                     1938                                      1938

 

                
                            1939                                   1945-47                                   19??
 

Další pohlednice můžete nalézt na www.znojmo-bob.cz

 

Ostatní fotografie

                 
                                1933-34                                                  1933                                               1973
 
                   
                  1972                                           1973                                            1973                                              1973
 
             
                       1974                                              1980
 
Fotografie z archivu MŠ (kromě foto. 1933 2x)
 
 
Soukromá sbírka paní Berkové (Kuklové)
 
                                         
1.májový průvod ze Slupi do               Dům čp. 144 v roce 1956, rodný dům        p. Berková v roce 1951        Celostátní spartakiáda - Micmanice    Jaroslavic, asi r. 1959                                          paní Berkové                                                                                             1960
 
 
Soukromá sbírka paní Šottnerové (Jarošové)
 
                           
1974- před domem       1975- březen, zamrzlý      1965- svaté přijímání ve Slupi,                ZŠ Slup - 1964-65                      ZŠ Slup - 1965-66
čp. 320 (dnes 90)          potok, v pozadí stavba               farář p. Komárek
                                    kulturního domu
 
                                 
                                                 ZŠ Slup - 1966-67                                            ZŠ Slup - 1967-68
 
 
Současnost obce
 
2007
 

                 

         

                  

           

                                              

 

2010

   

             

            

           

                                                                

 

2011

                           

  

 

Foto: Řezníček Petr

2015

      

      

Letecké snímky: Zdeněk Vošický