DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Okolní obce

Ječmeniště

Zaniklá obec Ječmeniště vznikla v roce 1787 na pozemcích opuštěného dvora na panství zrušeného Louckého kláštera. Založilo ji 24 německých kolonistů ze Strachotic. Název Ječmeniště obec získala při dělení pozemků po zrušení Louckého kláštera. Dělení provedl inženýr von Gersten a po jeho jménu se obec jmenovala Gerstenfeld, v překladu Ječmeniště. V roce 1834 zde bylo 35 domů a 150 obyvatel, v roce 1890 bydlelo ve 40 domech 239 obyvatel. V roce 1900 zde bydlelo 262 obyvatel. Byla zde škola, do které v roce 1901 chodilo 43 dětí. Dále zde byl obchod, hostinec, celnice a kaple, která byla zbudována v roce 1890, a to ze sbírek a darů od dobrodinců. Jižně na svahu byly budovány vinné sklepy. Poloha obce byla velmi výhodná. Svahy kopců, které byly někde terasovitě upravené byly směrované k jihu, a proto zde je znamenité víno. Z dávné doby máme zápis, že v čas vinobraní sjíždějí se do Ječmeniště vinaři a obchodníci s vínem ve velikém počtu a platí víno dobře. V roce 1945 byli Němci odsunuti a domy byly osídleny českými správci – převážně bývalými partyzány. Tito zde hospodařili do roku 1951. V tomto roce museli vesnici také opustit  a stavbou hranic se Ječmeniště ocitlo za železnou oponou. Domy byly zlikvidovány, sklepy a lisovny odstřeleny. Ještě dnes při výrazných srážkách se místy propadá zem do děr po sklepích. Zůstala pouze kaple, kterou stihl potupný osud – sloužila jako sklad ovoce a chemikálií. Dnes je kaple opuštěná.

 
Budova vojenského útvaru – roty PS, která po roce 1989 ztratila svůj význam, byla nabízena k prodeji. Dnes se zde nachází jelení farma.
     
 (c) Josef Kozubík 1989                (c) PKJ 2006
 
Klenotem Ječmenišťě je hrádek Lampelberk, který je ve vlastnictví vinařské firmy Lahofer a.s.
Lampelberk byl zbudován v roce 1860 na nejvyšším pahorku v této lokalitě. Právě z tohoto místa je nejlepší výhled do krajiny. Nachází se zde kulatá věž, pod níž je umístěna bývalá místnost pro hotaře a maštal pro koně. Dnes zde máte možnost nabrat sil, rozhlédnout se do širokého okolí a ochutnat dobré víno z produkce zdejších vinic. Cyklistické stezky procházejí vinicemi a ústí přímo u hrádku Lampelberk. Možnost objednání soukromého posezení.
Ječmeniště je zemědělsky využívané. Hlavní plodinou je zde réva vinná a z malé části jsou zde ovocné sady a obiloviny. Plochy, které nejsou hospodářsky využívány – jedná se o komplexy stepních trávníků na sprašových půdách, které jsou svým rozsahem na Znojemsku zcela ojedinělými. Také zde byl proveden podrobný entomologický průzkum zaměřený zejména na brouky a přinesl hned několik nových nálezů pro území České republiky. Ječmeniště patří v řadě ohledů k přírodovědně nejpozoruhodnějším lokalitám i pro botanické nadšence. Právem je zahrnuté do soustavy Natura 2000.
 
Ječmeniště – Schatzgraben - nadregionální biocentrum

obsahující mimo jiné mandloňovou stráň, je charakterizováno travinobylinnou vegetací biogeografického významu obsahující zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

 

 

Ječmeniště (německy Gerstenfeld)

je katastrální územízákladní sídelní jednotka a zaniklá obec, o rozloze 236,76 ha, rozkládající se na jihu Moravy u hranice s rakouskou spolkovou zemí Dolní Rakousy. Katastrální území Ječmeniště je součástí obceVrbovec, v jejímž rámci tvoří jižní část místní části Hnízdo.


Jižně od někdejší vsi protéká Ječmenišťský potok. Osada Ječmeniště vznikla roku 1787 na pozemcích zrušeného dvora na panství zrušeného Louckého kláštera. Osada byla nazvána podle inženýra Von Gerstena, který rozděloval pozemky zrušeného dvora. Český název osady je doslovným překladem německého názvu. Ječmeniště bylo (a dosud je) proslulé kvalitním vínem. Roku 1860 byl severovýchoodně od osady postaven na zdejším Ovčím vrchu hrádek Lampelberk. Roku 1861 zde pro jaroslavický zámek založil inspektor L. Queiss vinohrady. V dobách první republiky měla obec Ječmeniště přibližně 250 obyvatel. Po Mnichovu byla obec zabrána nacistickým Německem, později v jeho rámci začleněna do zemského hejtmanství Dolní Podunají, krátce na to se stala součástí říšské župy Dolní Podunají. Po roce 1948 byla obec vysídlena, zlikvidována a začleněna do hraničního pásma. Ze zástavby obce se zachovala zdejší kaplička a hrádek Lampelberk. Dále se zde nachází bývalý objekt roty pohraniční stráže, sloužící v současnosti jako jelení farma.

 

Rok 1910 1929 1930
Počet obyvatel 264 273 289
Počet domů 46 57 50


                                                  minulost                                                                                       (c) PKJ 2006
                

 

Prameny:

www.vojensko.cz
www.wikipedia.org
www.obec-vrbovec.cz
www.slup.cz
www.zanikleobce.cz
www.portal.suedmaehren.at